Välkommen till Emmpatus Åkvarn!

Här kan du hitta mer information om vår organisation, våra butiker och öppettider, vårt solidaritetsarbete samt hur du går tillväga för att skänka till oss. Du visste väl att vi också finns på Facebook?

Vi byter namn till Emmpatus

Under 2024 kommer Emmaus Åkvarn att genomgå en namnändring och anta det nya namnet Emmpatus Åkvarn. Nytt namn, men organisationen, organisationsnumret och organisationens värderingar förblir desamma.

Varför byter vi namn? Beslutet att byta namn grundar sig i önskan att förstärka vår självständiga identitet. Vi har tidigare varit en del av den Internationella Emmausrörelsen, men kommer framöver att stå på egna ben. Genom att anta det nya namnet Emmpatus strävar vi efter att skapa en klarare och mer distinkt profil som en fristående organisation. Vår historia är präglad av ett dedikerat arbete kring hantering av gåvor, där både miljöaspekter och etiska överväganden står i fokus. Vi är stolta över vår resa och ser fram emot framtida möjligheter att fortsätta vårt arbete för en hållbar och rättvis värld.

Varför “Emmpatus”? Det nya namnet har valts av medlemmarna och knyter an till vår historia och våra värderingar. Ordet innehåller delar av ”Empati” och ”Impetus”; en empatisk drivande kraft framåt! Samtidigt behåller vi Åkvarn vilket alltid varit vår historiska bas i verksamheten.

Vi hälsar er varmt välkomna att komma och handla och donera i våra gamla beprövade butiker, men med nya namn: Emmpatus Åkvarn!

Christer Johansson

Ordförande