Solidaritet

Emmaus International
Emmaus International förenar organisationer från 41 länder över 4 kontinenter. Dessa organisationer enas kring målet att bekämpa fattigdomens rötter genom att stärka marginaliserade individers röst och kapacitet. De strävar gemensamt efter en etisk och solidarisk ekonomi, klimathållbarhet, rättvisa, fred samt global rörelsefrihet. Emmaus Åkvarn har under året bidragit till Emmaus Internationals arbete, särskilt i projekt fokuserade på det globala syd.

Emmaus Europa och Emmaus Ukrainafond
Emmaus Europa samlar 357 organisationer från 19 europeiska länder för att främja samarbete och utbyte. De strävar efter att bekämpa diskriminering och exkludering och att stärka samhällets mest utsatta. Ett av deras mest framstående projekt är samarbetet med Oselyakommuniteten i Ukraina. Denna gemenskap erbjuder boende, arbete och stöd för dem som drabbats av hemlöshet och beroende. Här ges bland annat rehabilitering, psykiatrisk vård och arbetsutbildning. Oselyakommuniteten samlar också in och omsätter begagnade varor, driver ett socialt centrum och ett solidaritetshostel, samt deltar i uppsökande arbete särskilt under vintern.

Svenska Palestinakommittén
Under året har Emmaus Åkvarn stöttat Svenska Palestinakommittén, som fokuserar på utvecklingsprojekt i Palestina. I Al Karmel bedriver de en förskola där barn undervisas i både arabiska och engelska, och det finns en tydlig inriktning på genus och miljöfrågor. De erbjuder även stöd genom fadderskapsprogram till familjer i Gaza, för barn som förlorat föräldrar.

Praktisk Solidaritet
Under året har Emmaus Åkvarn även stöttat Praktisk Solidaritet, en paraplyorganisation med flera medlemsorganisationer. De fokuserar på projekt i Colombia och Angola. I Colombia samarbetar de med organisationen CDR för att stärka människorättsförsvarare, särskilt i fredsarbete. I Angola jobbar de för att stärka vattenrättigheter, matsuveränitet, demokrati och mänskliga rättigheter genom samarbete med gräsrotsorganisationer.